Regulamin

 1. Liga Szachowa MOSiR-OSP to cykl turniejów szachowych, których organizatorem jest OSP Karwodrza i MOSiR Tuchów.
 2. W turniejach mogą brać udział dzieci uczestniczące w zajęciach sekcji szachowych MOSiR Tuchów i OSP Karwodrza.
 3. Turnieje odbywają się w Domu Strażaka w Karwodrzy, w środy w godzinach 17.00-19.00.
 4. Ilość rund: 5
 5. Tempo gry: P’10
 6. Brak opłaty wpisowej.
 7. Turnieje odbywają się co 2 tygodnie. W całym cyklu odbędzie się 8-10 turniejów (w zależności od czasu trwania danego semestru w roku szkolnym).
 8. Wyniki poszczególnych turniejów są sumowane. Do klasyfikacji końcowej zalicza się sumę punktów zdobytych przez każdego zawodnika w całym cyklu z odrzuceniem 2 najsłabszych rezultatów.
  Jeśli rozegramy 10 turniejów, to zalicza się sumę punktów z 8 turniejów; jeśli rozegramy 9 turniejów – sumę punktów z 7 turniejów; jeśli 8 turniejów – sumę punktów z 6 turniejów;
  czyli 2 turnieje u każdego zawodnika (najsłabsze lub nieobecne) nie są zaliczane do klasyfikacji końcowej – są odrzucane.
 9. O miejscu w klasyfikacji końcowej decydują kolejno:
  • suma punktów ze wszystkich turniejów z odrzuceniem 2 najsłabszych
  • suma punktów „m-Buch.” z odrzuceniem 2 najsłabszych
  • suma punktów Buch.” z odrzuceniem 2 najsłabszych
  • suma „zwycięstw” (wygranych partii) z odrzuceniem 2 najsłabszych
  • suma punktów „Progresja” z odrzuceniem 2 najsłabszych
 10. Oprócz klasyfikacji ogólnej, w której są klasyfikowani wszyscy grający, prowadzone są 4 klasyfikacje wiekowe (decyduje rok urodzenia):
  • dziewczęta z klasy 3 i młodsze
  • chłopcy z klasy 3 i młodsi
  • dziewczęta z klasy 4 i starsze
  • chłopcy z klasy 4 i starsi
 11. Na koniec cyklu przewidziane są puchary dla najlepszych 3 osób w każdej z 4 klasyfikacji wiekowych.
  Organizatorzy nie przewidują nagród w klasyfikacji ogólnej.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w ilości nagród w przypadku braku środków na ich zakup.
 12. Podczas każdego turnieju przewidziane są drobne upominki dla każdego dziecka biorącego w nim udział, niezależnie od zajętego miejsca. Upominki są wybierane przez dzieci w kolejności zajętych miejsc.
 13. Ponadto po każdym turnieju losowanych będzie dodatkowo kilka tzw. „nagród specjalnych”.
 14. Wyniki poszczególnych turniejów oraz klasyfikacje będą prezentowane na stronie www.szachy.cal24.pl
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania fotografii z turniejów na stronach internetowych i mediach społecznościowych przez nich prowadzonych.
  Brak pisemnego oświadczenia rodziców w sprawie niewyrażenia zgody na publikacje w/w danych osobowych i wizerunku dziecka, oznacza akceptację niniejszego punktu regulaminu.
 15. Organizatorzy są zaangażowani w prowadzenie i sędziowanie turnieju. Za bezpieczeństwo dzieci – w czasie gdy nie grają one partii szachowej – odpowiadają ich rodzice.
 16. Każdorazowy udział dziecka w turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez ich rodziców.